Powrót
2.2.2017

Poznaj koszty rozwodu

Poznaj koszty rozwodu
Autor
Anna Dobrzanska

Wokół wydatków związanych z rozwodem narosło bardzo wiele mitów. Czy kosztów rozwodu naprawdę trzeba się obawiać? Wiele osób wstrzymuje się z ważną decyzją o odejściu od partnera właśnie z powodów finansowych. Sprawdzamy, ile naprawdę może kosztować cię sprawa rozwodowa.

koszty rozwodu

Koszty rozwodu związane ze złożeniem pozwu

Opłata za wniesienie pozwu o rozwód wynosi 600 złotych. Dowód wpłaty musi być już dołączony do pozwu. Jeśli jednak twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych. W tym celu należy udowodnić, że wniesienie tak wysokiej opłaty przekracza twoje możliwości finansowe. Będziesz musiał wypełnić odpowiedni formularz zawierający informacje o twoich dochodach. Taki dokument należy złożyć wraz z pozwem. Niestety trzeba się liczyć z tym, że wniosek o zwolnienie z opłat może zostać odrzucony. Wówczas zostaniesz wezwany do uiszczenia opłaty. Sąd może też obniżyć dla ciebie stawkę opłaty na przykład o połowę.Jeśli ty i twój małżonek rozstaniecie się w zgodzie, czyli bez orzekania o winie, wówczas połowa kosztów, czyli 300 złotych, zostanie zwrócona. Sąd przekaże ją na konto wskazane przez osobę składającą pozew. Pozostała kwota zostanie w takim wypadku podzielona pomiędzy ciebie i byłego małżonka, czyli będzie on musiał zwrócić ci jedną czwartą kwoty, jaką zapłaciłeś za wniesienie pozwu (150 zł). Jeśli jednak sąd orzeknie o winie twojego byłego partnera, wówczas będzie ci on musiał zwrócić całość opłaty.

Przegląd kosztów, jakie poniesiesz w sprawie o rozwód

Opłata za pozew to nie wszystko. Im bardziej złożona jest twoja sprawa rozwodowa, tym większe będą jej koszty. O tym, kto je poniesie, decyduje sąd na ostatniej sprawie. Zazwyczaj kosztami obciąża się stronę, która została uznana za winną rozpadu małżeństwa, ale mogą też zostać one podzielone po równo.Przede wszystkim musisz wiedzieć, że każde pojedyncze orzeczenie jest dodatkowo płatne. Załóżmy, że w trakcie sprawy będziecie dokonywać podziału majątku. Jeśli dokonacie tego zgodnie, opłata będzie wynosić 300 złotych. Jeśli się wam to nie uda, koszt orzeczenia wzrośnie aż do 1000 złotych. Może też zdarzyć się sytuacja, że jedna ze stron będzie starała się uzyskać nakaz eksmisji małżonka. Takie orzeczenie kosztuje 200 złotych. Jeśli składasz wniosek o zabezpieczenie kontaktów z twoimi dziećmi, zapłacisz 40 złotych. Możesz też chcieć złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu. W takim wypadku płacisz 30 złotych. Do tego dochodzą pomniejsze koszty, jak na przykład opłata od odpisu orzeczenia, która wynosi 6 złotych za stronę. Warto wiedzieć, że w przypadku trudnej sytuacji materialnej przysługuje ci prawo do zwolnienia z opłat sądowych, na tych samych warunkach co w przypadku samego pozwu.Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie adwokata, czeka cię wydatek rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Wszystko zależy jednak od stopnia komplikacji twojej sprawy, a także od kilku innych czynników, na przykład wielkości miasta, w którym toczy się twoja sprawa. Usługi prawników w mniejszych miejscowościach oczywiście są tańsze. Jeśli nie stać cię na tak duży wydatek, możesz wnioskować o ustanowienie adwokata z urzędu.

Koszty rozwodu a kwestia alimentów

Sąd może ustalić alimenty na rzecz dziecka lub byłego małżonka. Alimenty na rzecz dziecka obciążają rodzica, z którym dziecko mieszkać nie będzie. Trudno powiedzieć, ile wynosi przeciętna wysokość alimentów. Wszystko zależy od potrzeb dziecka oraz dochodów rodzica. Warto wiedzieć, że ograniczenie władzy rodzicielskiej lub nawet jej utrata nie zwalnia z obowiązku łożenia na dziecko.Jak natomiast wygląda sytuacja z alimentami na utrzymanie byłego męża lub żony? Może je dostać tylko ten małżonek, który znajduje się w niedostatku, i który nie został uznany przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa. Możesz mieć zatem obowiązek wspierania finansowego byłego małżonka także w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub w wypadku, gdy sąd uznał, że wina za rozpad związku leży po obu stronach. Obowiązek płacenia alimentów trwa wówczas przeważnie pięć lat. Jeśli jednak zostałeś uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku, wówczas twój były małżonek celem otrzymania od ciebie alimentów nie będzie musiał dowodzić, że znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że wykaże, iż po rozwodzie jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu. Taki obowiązek może utrzymywać się nawet dożywotnio. Wygasa z chwilą, gdy osoba otrzymująca alimenty powtórnie zawrze związek małżeński. Jeżeli zostaną ci zasądzone alimenty na rzecz byłego małżonka, musisz wnieść dodatkową opłatę w wysokości 5% ich rocznej wartości.Jeśli wyrok sądu nie będzie dla ciebie satysfakcjonujący, przysługuje ci prawo wniesienia apelacji. Opłata wynosi w takim wypadku 600 złotych, czyli dokładnie tyle samo, ile w wypadku pozwu.

Informacje zawarte w artykule aktualne na dzień 02.02.2017

Najnowsze porady